Wejdź na stronę "Jedynki"

 


 

[...]

KLAUZULA INFORMACYJNA  ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE

Klauzula  informacyjna – monitoring wizyjny w Zespole Szkół Publicznych nr 1  w Pleszewie

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego pracownika

Klauzula informacyjna dla byłych pracowników
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Klauzula informacyjna do wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny, niż od osoby której dane dotyczą

KLAUZULA INFORMACYJNA – FACEBOOK

Klauzula informacyjna – rejestr interesantów

Deklaracja dostępności cyfrowej

Polityka cookies

Polityka prywatności na stronie http://www.jedynka.pleszew.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 


 

 

© 2006-2021 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1 W PLESZEWIE

Pomysł i wykonanie: Janusz M. Lewandowski