Wejdź na stronę "Jedynki"

 


 

Komunikaty Procedury i wytyczneDokumenty do pobraniaDostępnośćPPP

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE  NR  29 /2020/2021

DYREKTORA  ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE

z dnia 30.08.2021 r.

 

w sprawie BEZPIECZNEGO POWROTU UCZNIÓW DO SZKOŁY NA TRYB PEŁNY STACJONARNY OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

Organizacja pracy we wrześniu 2021 r. w ZSP1 w Pleszewie

 

Szanowni Rodzice!
Proszę o zapoznanie się z pełną informacją na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. W miesiącu wrześniu na podstawie rekomendacji MEN przeprowadzone będą w naszej szkole zajęcia z wychowawcą dla uczniów w wieku 12 lat i powyżej oraz spotkania z Państwem o charakterze informacyjno - edukacyjnym. Na bieżąco będziemy informować Państwa o kolejnych etapach organizacji szczepień, w tym: wypełnienia "Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem" oraz podpisanie zgody na wykonanie już samego szczepienia. Proszę zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi w załącznikach. Jeżeli pozytywnie ustosunkowujecie się w/w problemu można pobrać stosowne załączniki i dostarczyć podpisane do wychowawcy klasy. Dla tych z Państwa, którzy nie mają takiej możliwości, wychowawca będzie rozdawał dokumenty w szkole.

Z wyrazami szacunku,
Jolanta Robaczyk

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia.

 

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice!

Rok szkolny 2020/2021  był bardzo wyjątkowy. Równie nietypowe jest pożegnanie z Wami, inne niż wszystkie do tej pory, ponieważ nie możemy spotkać się z Wami osobiście. Nie możemy uścisnąć Wam dłoni i pogratulować wspaniałego świadectwa oraz osiągniętych sukcesów. 

Mimo to dziękujemy Wam -  Uczniowie -  za trud, wysiłek oraz  zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratulujemy wyników w nauce i sukcesów osobistych!

Dziękujemy również Wam – Rodzice -  za wszelkie działania wspierające naszą szkołę, za zrozumienie i zaangażowanie w naukę zdalną. Wasza pomoc była nieoceniona! Cała  szkolna społeczność stała się wspólnotą. Połączyły nas niewidoczne więzy osadzone w elektronicznej chmurze. Dziś, wszyscy o wiele lepiej radzimy sobie z technologią informatyczną. Weszliśmy w XXI wiek i technologię niespodziewanie, za to wielkimi krokami.

Żywimy jednak głęboką nadzieję , że za dwa miesiące spotkamy się w murach szkoły,  by na nowo mogła ona zatętnić życiem i energią, którą Wy drodzy Uczniowie jej zapewniacie!

W imieniu całej Dyrekcji szkoły życzymy Wam słonecznych i bezpiecznych wakacji, aby był to czas zasłużonego odpoczynku.

 

Dyrekcja szkoły

Pleszew, 25.06.2021 r.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW

PIĄTEK – 25 CZERWCA 2021 R.

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na szczególny charakter obecnej sytuacji, związany z koniecznością zapewnienia wszelkich środków w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 jest nam niezmiernie przykro donieść, że  w tym roku szkolnym również nie będzie tradycyjnego pożegnania i odbioru świadectw. Zapewnimy jedynie uroczyste pożegnanie uczniom klas VIII  z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa.                                                                                            

Uczniowie pozostałych klas odbiorą świadectwa od wychowawców stosując się do ustaleń przygotowanego  poniżej harmonogramu.

Czytaj więcej

 

 

Drodzy uczniowie szkół podstawowych

oraz dzieci z przedszkoli miejskich,

dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew

Miasto i Gmina Pleszew zaprasza do udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych
w ramach projektu pn. „EKO Pleszew”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pobierz informacje i formularz

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I,  ROK SZKOLNY 2021/2022
Dnia 14 czerwca 2021 r., o godzinie 17.00, na boisku szkolnym Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w  Pleszewie, odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I.
 

DYREKCJA SZKOŁY

 

 

 

Wykaz podręczników i ćwiczeń w roku szkolnym 2021/2022

 

 

"Drodzy Rodzice!

W dniu dzisiejszym kończą się egzaminy ósmoklasistów i z dniem jutrzejszym uczniowie wracają do szkoły: klasy I-III stacjonarnie , klasy IV - VIII na nauczanie hybrydowe - według ustalonego harmonogramu.
Kolejny tydzień zasługuje na omówienie. Od poniedziałku 31 maja 2021r. ważna zmiana! Wszystkie klasy od I- VIII wracają na nauczanie stacjonarne. Wtorek 1 czerwca 2021r. Dzień Dziecka - w szkole odbywają się tylko zajęcia wychowawczo - opiekuńcze. Jest to dzień, w którym uczniowie spędzają czas w swoich zespołach rówieśniczych z wychowawcami. Harmonogram organizacji pracy szkoły tego dnia już jest przygotowany i przekazany wychowawcom. Ponadto w tym dniu odbędzie się na terenie szkoły akcja charytatywna pt. "Dzieci Dzieciom" zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Środa i piątek - 2 i 4 czerwca 2021r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Tak więc wracamy do szkoły po długim weekendzie w poniedziałek 7 czerwca 2021r. Również od 7 czerwca rozpoczynamy zwroty podręczników wypożyczonych przez uczniów. Każda klasa będzie poinformowana o terminie. Prosimy o przygotowanie książek wg instrukcji jaką otrzymają uczniowie od swoich wychowawców.

Z życzeniami zdrowia i wypoczynku
Jolanta Robaczyk"

 

Organizacja zajęć od 31 maja 2021
 

 

 

Drodzy Rodzice!
Przypominam, że od wtorku 25 maja do czwartku 27 maja 2021r. włącznie uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych w związku z egzaminami ósmoklasistów.

Z pozdrowieniami,
Jolanta Robaczyk

 

 

Drodzy Rodzice!

 

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 17 maja 2021r. obowiązywać  będzie w szkole  nauczanie hybrydowe. Polega ono na tym, iż w systemie tygodniowym  - co najmniej 50% uczniów klas IV – VIII  nadal kontynuuje nauczanie zdalne, natomiast druga połowa wraca do szkoły na nauczanie stacjonarne w pełnym reżimie sanitarnym. Mając na względzie dobro naszych uczniów przygotowaliśmy harmonogram funkcjonowania naszej placówki  (załącznik nr 1). Dokładnie zostanie on omówiony przez wychowawców  na zebraniach klasowych, które rozpoczynają się w naszej szkoleod dnia dzisiejszego.  Pragnę podkreślić, że dołożymy wszelkich starań, aby powrót do szkoły  Państwa dzieci odbył się w przyjaznej atmosferze, wykluczającej napięcie emocjonalne  i niepotrzebny stres.

 

Pierwsze lekcje polegać będą na odbudowaniu wzajemnych relacji i więzi w zespole klasowym.  Wszyscy nauczyciele realizować będą  dalszy ciąg treści programowych z zakresu swojego przedmiotu – weryfikując tylko bieżącą wiedzę uczniów. Prace klasowe, sprawdziany, czy klasówki odbywać się będą zgodnie z najważniejszymi zapisami w Statucie szkoły – nie ma możliwości, aby uczniowie byli przeciążeni dodatkowymi sprawdzianami, czy klasówkami sprawdzającymi ich wiedzę z czasu nauczania zdalnego.

 

Nauczanie hybrydowe, o którym mowa, potrwa przez dwa tygodnie - gdyż od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie wracają do szkoły ( o ile na to pozwoli sytuacja epidemiologiczna w  kraju).

Ponadto przypominam, że „po drodze” mamy dni wolne od zajęć dydaktycznych, tj.: 25-27 maja 2021r. (egzaminy ósmoklasistów) oraz 2-4 czerwca 2021r. (okres Bożego Ciała).

 

Z wyrazami szacunku:

Jolanta Robaczyk

                                                                                                                                                                                                               

 Załącznik 1                     Załącznik 2

 

 

 

Więcej>>

 

 

 

Ważne!

Dyrektor ZSP nr 1 przypomina, że 29 i 30 kwietnia 2021r. przypadają dla uczniów dni wolne od zajęć dydaktycznych - w tych dniach nie ma nauki zdalnej. Ponadto szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice świadczą pracę w zawodach medycznych i mundurowych - przeciwdziałających zagrożeniu COVID-19. Świetlica będzie czynna w w/w dniach od 6.50 do 15.30.                                                                            

Z życzeniami zdrowia,
Jolanta Robaczyk - dyrektor

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku (19.04.) wracamy do nauki stacjonarnej w przedszkolu. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych! Dzieci z kaszlem, katarem, itp. będą bezwzględnie odsyłane do domu! 
 

Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola. 
 

Każdorazowo taki fakt zgłaszamy wychowawcy.
 

Prosimy, aby na poniedziałek dzieci przyniosły:
 

- książki
 

- papcie
 

- rzeczy na przebranie
 

Do zobaczenia w poniedziałek - wychowawczynie

 

 

Drodzy Uczniowie/Rodzice!

Informuję, że od czwartku 1 kwietnia do wtorku 6 kwietnia 2021r. włącznie, mamy przerwę w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych z uwagi na przypadające Święta Wielkanocne. Wracamy w środę i przypominam, że szkoła podstawowa jak również przedszkole realizuje naukę zdalną do 11 kwietnia 2021r. włącznie.

Z życzeniami zdrowia,
Jolanta Robaczyk - dyrektor

 

Pobierz wniosek

Wniosek o zapewnienie opieki i zajęć w przedszkolu

 

KOMUNIKAT
Z dniem 01.04.2021 r. szkoły/przedszkola, opłatę za wyżywienie wnoszą w terminie do 8 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w wysokości wynikającej z rzeczywistej liczby dni pobytu. W rozliczeniu nie uwzględnia się pierwszego dnia każdej nieobecności dziecka w szkole/przedszkolu.

Dyrektor ZSP1 w Pleszewie
 

 

KOMUNIKAT
 
W oparciu o decyzje rządowe, w dniach 29 marca  – 9 kwietnia br., ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną przedszkola. Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 
Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, zapewnią opiekę dzieciom pracowników medycznych i służb porządkowych zaangażowanych w walkę z Covid-19 na zasadach określonych przez dyrektorów tych jednostek.

*Przypominamy, że o funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli niepublicznych decyduje ich organ założycielski/ właściciel.
 
Z poważaniem
Izabela Świątek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

 

Zawiadomienie

Droga Iwono !

 

My – Twoje koleżanki i Twoi koledzy - Wszyscy pracownicy pleszewskiej „Jedynki” żegnamy Cię dziś słowami „Psalmu 33”:

….Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie……

Niezależnie od tego, ile mamy lat, odchodzimy – nikt z nas jednak nie przypuszczał, że spotkamy się z Tobą – tutaj – w takim miejscu. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy. Jesteśmy wstrząśnięci!

Tak bardzo trudno uwierzyć, że nie zobaczymy Cię na szkolnym korytarzu, wśród Twoich wychowanków i ….., że nie obdarzysz nas łagodnym oraz delikatnym uśmiechem.

Byłaś – Iwono - osobą skromną, a zarazem pełną wewnętrznej siły i odwagi. Tego – nauczyło Cię życie, gdyż nieraz borykałaś się ze swoją osobistą tragedią. Zawsze wtedy  mogłaś liczyć na swoich najbliższych: swoje córki i wnuka, którego kochałaś ponad wszystko!

Wielokrotnie powtarzałaś, że masz jeszcze tyle do zrobienia, że masz plany…!    

Kochana Iwono… tego pogrzebu nie było w planie…  .

Śmierć przyszła niespodziewanie.

Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i naszych wspomnieniach.

I tylko nasuwa się myśl i refleksja:

„Jak żyć pomiędzy niebem a ziemią?

Jak żyć pomiędzy ziemią a wiecznością”

 

Żegnaj nasza Droga Koleżanko – Spoczywaj w pokoju!

 

                                                                                    Dyrekcja i Pracownicy „Jedynki”

 

 

 

Drodzy Rodzice!

W związku z projektem Rozporządzenia MEN z dnia 18 marca 2021 r., a dotyczącym pogarszającej się sytuacji epidemicznej w naszym kraju od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. we wszystkich klasach szkół podstawowych nauka będzie realizowana wyłącznie zdalnie ( zmiana dotyczy przede wszystkim uczniów klas I-III ! ).                                                                                               

W chwili obecnej nie podjęto decyzji o rozszerzeniu ograniczeń na przedszkole, które będzie funkcjonować bez zmian - tak jak dotychczas w trybie stacjonarnym.  Ponadto dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest udokumentowany wniosek rodziców. Dla uczniów korzystających z dożywiana będą przygotowywane obiady na wynos - proszę o kontakt z panią wicedyrektor Rembiasz, gdyż należy ustalić liczbę dzieci chcących odbierać obiady ze szkoły.
O wszystkich zmianach dyrektor szkoły będzie informował Państwa na bieżąco.


Z życzeniami zdrowia, siły i spokoju!
Jolanta Robaczyk - dyrektor

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
"Rekrutacja elektroniczna kandydatów do przedszkola rozpoczyna się 22.02.2021 r. i trwa do 08.03.2021 do godz. 12.00. Więcej informacji na blogu przedszkola:

przedszkole-jedynka.blogspot.com w zakładce "Rekrutacja"
 

Link do rekrutacji elektronicznej:

 

Klikając w link poniżej zobaczycie
jak mija nam czas w naszej "Jedyneczce".

 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q86RMTEhcSM&feature=youtu.be
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje
Konkurs pn.
„Nasz pomysł na ochronę środowiska”
VI edycja – Dbam o środowisko.
Poniżej link z informacjami o Konkursie:
https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja
 

 

 

REKRUTACJA - WZORY DOKUMENTÓW

 

GDZIE MOŻNA SZUKAĆ POMOCY?

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

SPRAWDŹ>>

 

 

  Szanowni Rodzice uczniów klas I-III !

Z dniem 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do szkoły. Pozostałe oddziały IV-VIII kontynuują naukę zdalną wg ustalonego na dzień 1 września planu lekcji. Powrót do szkoły  klas młodszych  łączy się z szeregiem obostrzeń, które będą nas obowiązywać, w celu zminimalizowania możliwości zakażeń COVID-19 na terenie placówki.

W związku z powyższym  proszę o pilną informację zwrotną do wychowawcy klasy, które z Państwa dzieci będą korzystały z obiadów (od 20.01.2021) oraz które dzieci i w jakich godzinach będą korzystały ze świetlicy szkolnej. Proszę dokładnie określić czas pobytu dziecka, od której do której godziny dziecko będzie przebywało w świetlicy. W razie możliwości proszę o korzystanie ze świetlicy tylko przez dzieci, którym nie możecie Państwo zapewnić opieki - proszę o rzetelną analizę swojej sytuacji rodzinnej .Ponadto proszę  podać, czy dziecko będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej w te sami dni, które były wcześniej ustalone. Kwota za obiad pozostaje bez zmian 4 zł za jeden obiad, płatność do 22.01.2021. W styczniu będzie 8 dni płatnych, czyli 32 zł.

Ważne jest też, jak najszybsze dostarczenie decyzji z MGOPS o obiadach refundowanych przez ośrodek, ponieważ poprzednie obowiązywały do końca grudnia 2020 roku. Powyższe informacje są niezbędne do właściwego zorganizowania pracy świetlicy i stołówki szkolnej, wg nowych zaleceń, tak aby dzieci zachowywały między sobą właściwy dystans oraz w miarę możliwości nie kontaktowały się z rówieśnikami z pozostałych klas.

 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Robaczyk – dyrektor szkoły

 

ANEKS DO REGULAMINU ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY od 18 stycznia 2021 roku

 

 

 

Informuję, iż od dnia 01 stycznia 2021 roku wszystkie opłaty z tytułu korzystania ze stołówki oraz opłaty za pobyt w przedszkolu należy uiszczać na poniższy numer konta:
 

37 84070003 0019 1245 2000 0004
 

Jolanta Robaczyk - Dyrektor

 

 

„ŚWIATEŁKO DLA ANTOSIA”

W PIĄTEK 11 GRUDNIA O GODZ. 18.00 ODBĘDZIE SIĘ W INTENCJI ANTOSIA MSZA ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚCIĘCIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W PLESZEWIE  OD CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI „JEDYNKI”.

PROSIMY WZIĄĆ ZE SOBĄ „ŚWIATEŁKO” (LAMPKĘ, ZNICZ, LATARKĘ …………….).

Z UWAGI NA PANDEMIĘ I OGRANICZONĄ LICZBĘ WIERNYCH W KOŚCIELE, OSOBY, KTÓRE NIE WEZMĄ UDZIAŁU WE MSZY ŚW. PROSIMY O DUCHOWE WSPARCIE I WYSTAWIENIE „ŚWIATEŁKA” W OKNACH SWOICH DOMÓW O GODZ. 18.00.

                                                            Jolanta Robaczyk – dyrektor szkoły

 

Zmiany dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w roku szkolnym 2020/2021

Sprawdź

ZARZĄDZENIE  NR  7 /2020/2021

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE

z dnia   30 listopada 2020 r.

    w sprawie  ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia  30 listopada do 03 stycznia 2021 roku

 Zobacz

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MARSZEWIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W PLESZEWIE PRZY ZSP NR 1

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zmian do  procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz wytycznych GIS z dn. 19. 11.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.  Wprowadza się zmiany do  procedur bezpieczeństwa na terenie .Publicznego Przedszkola w Marszewie z oddziałami do zamiejscowymi w Pleszewie przy ZSP Nr1 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.  W Rozdziale III „Organizacja opieki w przedszkolu” w &3 , punkt 2 po zmianie brzmi:„Powierzchnia każdego  pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt, powinna wynosić co najmniej 15 m2;  dla  3 do 5 dzieci .W przypadku większej liczby dzieci  niż  5, powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2." 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                   Jolanta Robaczyk

                                                                       Dyrektor

 

Szanowni Rodzice!
W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada 2020 r. uczniowie klas I-III przechodzą na nauczanie zdalne. W związku z powyższym dzieci będą odbywać lekcje online na komunikatorze internetowym Teams wg ustalonego planu na dzień 1 września 2020 roku.
Ponadto szkoła zapewnia opiekę świetlicy szczególnie dla uczniów, których rodzice bezpośrednio są zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Jutro, 6.11.2020 r., od 8.30-13.00 będą wydawane w sali nr 108 laptopy lub tablety dla tych uczniów, którzy zgłosili zapotrzebowanie w miesiącu wrześniu. Z zainteresowanymi rodzicami będą się komunikować wychowawcy poszczególnych klas.
Pierwszy tydzień nauki zdalnej potraktujemy na lepsze poznanie programu Teams, sprawdzenie łączności i umiejętności dzieci. Każda klasa będzie ustalała swoje własne priorytety. Wzajemny spokój i zrozumienie - nas osób dorosłych, pozwoli dzieciom odczuć poczucie bezpieczeństwa w nowej rzeczywistości.
Z poważaniem,
Jolanta Robaczyk - dyrektor szkoły
 

Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele!

Już po raz kolejny zgłosiliśmy naszą placówkę do kolejnej edycji akcji MEN "Szkoła do hymnu" 2020. W tym roku będzie to wtorek, 10 listopada 2020 r. godzina 11:11. Ze względu na ograniczenia  wynikające ze stanu epidemii wszyscy uczniowie klas I-VIII wspólnie zaśpiewają "Mazurka Dąbrowskiego" on-line, korzystając z oprogramowania Teams. Przedszkolaki zaśpiewają natomiast nasz hymn w swoich salach wraz z wychowawczyniami.
W ten sposób chcemy włączyć całą społeczność szkolną we wspólne świętowanie tej szczególnej dla Polaków rocznicy.

Z poważaniem
Jolanta Robaczyk - dyrektor szkoły

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

OD 26 .10.2020 – 8.11.2020

 I  Nauczanie stacjonarne klasy I-III

 

W okresie od 26 października 2020 roku  organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:

  1. W klasach I-III Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie zajęcia dydaktyczne są prowadzone  w szkole, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się według nowego przydziału sal lekcyjnych;

  2. Zajęcia basenowe „Umiem pływać” -  zawieszone

  3. Świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian;               

  4. Stołówka szkolna pracuje bez zmian: obiady wydawane dla klas I-III oraz przedszkola;

  5. Dowozy bez zmian dla klas I-III oraz przedszkola;

  6. Biblioteka szkolna pracuje bez zmian;

  7. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;

  8. Praca  pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian.

  II  Nauczanie zdalne  klasy IV-VIII

 

1. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość w klasach IV-VIII . 

2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik VULCAN  zakładka „zadania domowe”  oraz Microsoft 365 – TEAMS.  

3. Jeżeli ktoś będzie miał problem z logowaniem na platformę Microsoft 365, prosimy o indywidualny kontakt z informatykiem p. Iwoną Tywanek przez e-dziennik.

4. Uczniowie odbywają lekcje wg ustalonego planu zajęć.

5. Nauczyciele prowadzą lekcje online (TEAMS) wg ustalonego przez szkołę planu zajęć na dzień

   1 września 2020 r.

6. Wypożyczanie komputerów przez uczniów, którzy zgłosili ich brak  -  zaplanowana jest na wtorek w sali 108 ( godzina odbioru będzie podana w poniedziałek).

7. Dopuszcza się możliwość zmiany planu lekcji  po tygodniowym rozeznaniu sytuacji organizacyjnej w szkole.

 

Jolanta Robaczyk – dyrektor szkoły

 

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia  26 października 2020 r 

 do 8 listopada 2020 r. w systemie mieszanym

 

Pleszew, 14 października 2020 r.

 

 

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi!

 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć serdeczne życzenia Wszystkim pracownikiem naszej szkoły. Praca każdego z Was jest  istotna w budowaniu jak najlepszego wizerunku szkoły – placówki przyjaznej uczniom i rodzicom. Dziękujemy za trud i poświęcony czas. Doceniamy wysiłek włożony w realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych podczas pandemii. Życzymy entuzjazmu edukacyjnego i wielu sukcesów. Niech największą nagrodą będzie widok Waszych uczniów wyrastających na mądrych, dobrych i wrażliwych ludzi.

Życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom – tym małym i dużym zrodziła wiele szlachetnych owoców.

 

                

                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                            Dyrekcja ZSP nr 1 w Pleszewie

 

Życzenia z okazji DEN'2020 władz Miasta i Gminy Pleszew. Czytaj>>

 

Drodzy Rodzice!

 Dyrekcja ZSP nr 1 w Pleszewie informuje, że dzień 14 października 2020 r. Dzień Nauczyciela jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu uczniowie nie mają lekcji. Ponadto przedszkole pracuje normalnie oraz szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla dzieci, których Rodzice wyrażą taką chęć. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zgłoszą się do Państwa wychowawcy klas, którzy zweryfikują listę uczniów korzystających - 14 października ze świetlicy i z dojazdu autobusu do szkoły.

 Życzę dużo zdrowia

Jolanta Robaczyk - dyrektor szkoły

 

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie,  

Wszyscy Pracownicy „Jedynki”!

                                    Biegniemy dla zdrowia, szczególnie dla ....Antka!...

19 września br. w Pleszewie wielka biegowa uczta-X Bieg Przemysława.

W tym roku bieg wyjątkowy , bieg koleżeński, bieg bez pomiaru czasu, bieg dla zdrowia, szczególnie dla zdrowia Antka. Antoś Grzesiak-7-letni uczeń naszej szkoły walczy z nowotworem mózgu. Jedynkowy przedszkolaczek we wrześniu wspólnie z kolegami miał przekroczyć mury naszej szkoły już jako uczeń pierwszej klasy. Niestety zdiagnozowano u niego najzłośliwszego i nieoperacyjnego guza. Potworna choroba przekreśliła plany i marzenia chłopca.  Pragniemy, aby Antek wyzdrowiał jak najszybciej. Chcemy mu pomóc w trudnej walce i liczymy na Wasze wielkie serca!

Podczas imprezy sportowej, na stadionie miejskim i w Plantach w godzinach od 9.45 do 14.00 nasi nauczyciele przeprowadzą zbiórkę pieniędzy na leczenie chłopca. Zapraszamy do udziału w pięknym geście pomagania wszystkich uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły. Bądźcie z nami i wspólnie pomagajmy, bo żadne dzieło bez ludzi dobrego serca nie uda się!

 Dyrektor szkoły – Jolanta Robaczyk

 

 

Szanowni Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym przygotowaliśmy dla Państwa ofertę ubezpieczeniowąw formie „online”. Przesyłam w załącznikach  dokumenty potrzebne do samodzielnego zalogowania się w systemie i dokonania ubezpieczenia swojego dziecka: instrukcję kupna polisy, plakat z numerem ID Klienta. Ponadto proszę zapoznać się z ofertą ubezpieczenia szkolnego (wybrać Wariant), ogólnymi warunkami ubezpieczenia, czy też tabelą norm uszczerbku na zdrowiu INTERRISK S.A.  Wnikliwa analiza powyższej oferty pozwoli nam wspólnie  zastanowić się, czy w przyszłym roku szkolnym będziemy w dalszym ciągu korzystać ze wskazanej firmy ubezpieczeniowej. Wybrana dla Państwa oferta została przygotowana na podstawie ubiegłorocznych wyborów, gdzie więcej niż połowa uczniów została ubezpieczona na kwotę 20 000,00 zł. (Wariant II). Pragnę dodać, że wpłaty  na ubezpieczenie dokonujemy do dnia 15 października 2020 r.

Proszę przestrzegać podanego terminu.

Dyrektor szkoły – Jolanta Robaczyk

 

Zobacz więcej informacji

 

Kochani Uczniowie Jedynki!

Dzisiaj zabrzmi  dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny. Wasza szkoła czeka z utęsknieniem na Was, choć ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju w zmienionej formie organizacyjnej. Nie zobaczymy się wspólnie na sali sportowej, lecz w klasach ze swoimi wychowawcami. Słuchajcie uważnie, gdzie będziecie spędzać czas w szkole - podczas lekcji i na przerwach. Dbajcie o siebie i swoje zdrowie. Witajcie się, dotykając łokciem i zachowując bezpieczną odległość. Gdy zapomnicie maseczki, poproście nauczyciela o zapasową. Ufam Wam i wierzę w Waszą odpowiedzialność. Wspólnie tworzymy niepowtarzalną społeczność „Jedynki”, więc na pewno poradzimy sobie z tą wyjątkową sytuacją.

Życzę Wam cudownych dni w szkole i samych  sukcesów w nauce!

Dyrektor szkoły – Jolanta Robaczyk

 

 Drodzy Rodzice!

W przyszłym tygodniu  rozpoczynamy nowy rok szkolny w innych warunkach niż dotąd. Harmonogram spotkań przesłałam Państwu na e-dzienniku lub też można zapoznać się z nim na  stronie internetowej „Jedynki”. Z uwagi na panującą sytuację zobowiązani jesteście Państwo do  zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi od września  w naszej placówce, a które znajdują się również na stronie internetowej szkoły. Wspólne przestrzeganie i szacunek do własnego zdrowia i innych pozwoli nam uczynić naszą szkołę wolną od szerzenia się zakażeń. Pragnę podkreślić, że już dzisiaj jesteśmy przygotowani na przyjęcie Państwa dzieci. Zorganizowaliśmy tak ich pobyt w szkole, aby mieli wyznaczone stałe sale do nauki i strefy podczas przerw śródlekcyjnych. Warto dodać, że zakupione zostały płyny dezynfekujące, które bezwzględnie należy użyć przed wejściem do budynku. Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa dzieci, które jest dla nas rzeczą najważniejszą, wprowadziliśmy zakaz wejścia do placówki osób z zewnątrz. Jednocześnie bardzo proszę przestrzegać właściwych godzin przyjścia uczniów do szkoły, jak również wskazanych wejść do budynku. Spowoduje to sprawne przejście uczniów  do sal lekcyjnych i uniknięcie większych skupisk. Mam pełną świadomość, że wiele wyzwań przed nami, ale to właśnie nasza wspólna odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu uczynią Jedynkę  szkołą bezpieczną. Kończąc, proszę o pełne zaufanie do wychowawców klas – dobrą i systematyczną z nimi współpracę oraz zgłaszanie na bieżąco pojawiających się problemów.

 Z poważaniem:

wicedyrektor – Jolanta Robaczyk

 

Drodzy Rodzice!

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców z dyrekcją szkoły w czwartek 27.08.2020 r. o godz. 16:30 w auli szkoły.

Cel: zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii.

Z pozdrowieniami:

Jolanta Robaczyk – wicedyrektor szkoły

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 proszę o śledzenie na bieżąco informacji, które od następnego tygodnia systematycznie ukazywać się będą  na następujących naszych komunikatorach: stronie internetowej szkoły, e-dzienniku oraz na Facebooku.

 

Z pozdrowieniami:

Jolanta Robaczyk – wicedyrektor szkoły

 

 


 

 

© 2006-2021 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1 W PLESZEWIE

Pomysł i wykonanie: Janusz M. Lewandowski