Zespół Szkół Publicznych nr 1

ul. Szkolna 5

63-300 Pleszew

tel. (0-62)7428373

www.jedynka.pleszew.pl   email-sekretzsp1@interia.pl 

    

Dokumentacja szkolna

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1 W PLESZEWIE

ul. Szkolna 5

63-300 Pleszew

 


DOKUMENTY DO POBRANIA


 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 

  ZARZĄDZENIE NR 110.1.1085 .2015 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2015/2016

 

 WIĘCEJ AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ


 


Strona główna "Jedynka" na Youtube.com Partnerzy Dokumenty

 

 

 

© 2006-2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1W PLESZEWIE

Pomysł i wykonanie: Janusz M. Lewandowski